Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите – София

Адрес: гр. София 1504, бул. „Васил Левски“ № 126
Телефон: 02-944-64-97
Имейл: info@sofiamca.org
Уебсайт: http://www.sofiamca.org/

Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта
Мобилен телефон: 0888-99-18-66 (анонимно) 
Уебсайт: http://www.drugsinfo-bg.org/ 
Работно време: понеделник-петък от 10.00 до 17:00 ч.