Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен

Адрес: Плевен 5800, бул. “Русе” № 1, ет. 4, стаи: 11, 14, 19 (Сградата на стоматологията) 
Телефони: 0879-91-10-72; 064-82-62-25; 0878-37-78-12 
Имейл: obsnvpic@gmail.com 
Уебсайт: https://picpleven.org/ 

Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта
Мобилен телефон: 0888-99-18-66 (анонимно) 
Уебсайт: http://www.drugsinfo-bg.org/ 
Работно време: понеделник-петък от 10.00 до 17:00 ч.